Συνεργασία με Ampersand

stem ampresand

Τι κάνουν οι μαθητές σε ένα μάθημα & ομαδοποίηση

Σε ένα μάθημα ρομποτικής και STEM Ampersand οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες (3 ή 4 ατόμων), δουλεύουν με διαφορετικά υλικά, πειραματίζονται, βγάζουν συμπεράσματα και καταγράφουν αποτελέσματα, κάνουν μαθηματικές μετρήσεις και μετατροπές, δημιουργούν κατασκευές, εξερευνούν φυσικά φαινόμενα και μαθαίνουν την προγραμματιστική λογική, μέσα από μια παιγνιώδη και ιδιαίτερα ελκυστική διαδικασία. Συνεπώς, οι μαθητές του κάθε τμήματος δεν είναι απαραίτητο οι μαθητές να χωρίζονται ηλικιακά σε τμήματα, αλλά μπορούν να λειτουργούν σε ανεξάρτητες ομάδες. Οι ομάδες των μαθητών χωρίζονται με βάση την ηλικία και την πρότερη εμπειρία των μαθητών με το αντικείμενο.

Προγραμματισμός & Προγραμματισιτική λογική

Οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν κοινές προγραμματιστικές δομές μέσα από διάφορα λογισμικά γραφικού προγραμματισμού. Πολύ σημαντικό στοιχείο για την εκμάθηση του προγραμματισμού είναι το γεγονός ότι ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει άμεσα τις αλλαγές που κάνει στον κώδικά του, καθώς το ρομπότ εκτελεί διαφορετικές κάθε φορά λειτουργίες.

Μέσα από τα μαθήματα Ρομποτικής και STEM με το πρόγραμμα σπουδών Ampersand, οι μαθητές ασχολούνται με μετρήσεις μαθηματικών και μαθηματικές πράξεις, πειράματα και κατασκευές καθώς και με την προγραμματιστική λογική και τον προγραμματισμό. Όλες αυτές οι έννοιες προσεγγίζονται με έμμεσο και διαθεματικό τρόπο μέσα από συγκεκριμένες θεματικές ενότητες-μαθήματα, ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, π.χ. ένα μάθημα για τις γέφυρες.

Δεξιότητες του 21ου αιώνα

Δεξιότητες του 21ου αιώνα που οι μαθητές αποκτούν μέσα από το μάθημα:

  • Συνεργασία και επικοινωνία με την ομάδα τους

Οι μαθητές μαθαίνουν να ανταλλάσσουν ιδέες, να εκφράζουν απόψεις και να βρίσκουν λύσεις στα πλαίσια της ομάδας τους.Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων

Οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν προβλήματα σε άμεση σύνδεση με την καθημερινή τους εμπειρία (π.χ. Πώς θα κάνω ένα αυτοκινητάκι να κινηθεί χωρίς να το ακουμπήσω ;). Με αυτό τον  τρόπο ενισχύεται η κριτική και η συνδυαστική τους σκέψη.

  • Δημιουργικότητα και περιέργεια

Φτιάχνοντας δικά τους δημιουργικά projects (πχ. το δικό τους ρομποτικό κάδο ανακύκλωσης) οι μαθητές εξερευνούν πώς οι ιδέες τους μπορούν να υλοποιηθούν ενώ μαθαίνουν να βρίσκουν δημιουργικές και πρωτότυπες λύσεις.

  • Πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση

Οι μαθητές απαντούν στα δικά τους «γιατί» και «πώς» μέσα από δραστηριότητες, εξερευνώντας ουσιαστικά το φυσικό κόσμο καθώς και τον κόσμο του προγραμματισμού, με το δικό τους τρόπο και ρυθμό.

Εκπαιδευτές Ampersand

Ο εκπαιδευτής παρέχει την κατάλληλη καθοδήγηση ώστε να υποστηρίξει και να διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και ταυτόχρονα, να δημιουργήσει μία ευχάριστη και παιγνιώδη ατμόσφαιρα για τους μαθητές. Ο εκπαιδευτής κάνει ερωτήσεις- προκλήσεις για τη σκέψη και τις δεξιότητες των μαθητών, ενώ διευκολύνει τη διαδικασία της συνεργασίας, φροντίζοντας όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν σε μία πρωτόγνωρη και διασκεδαστική μαθησιακή εμπειρία. Οι εκπαιδευτές Ampersand είναι οι πλέον κατάλληλοι εκπιαδευτές, καθώς εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες ενώ παράλληλα συμμετέχουν σε πληθώρα επιμορφωτικών σεμιναρίων από την εταιρία Ampersand και λαμβάνουν συνεχή ανατροφοδότηση σε σχέση με νέα προγράμματα και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους. Είναι δυνατή η συμμετοχή σε εκδηλώσεις, φεστιβάλ, παρουσιάσεις και διαγωνισμούς όπου οι μαθητές παρουσιάζουν τα όσα έχουν μάθει και ανατπύσσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Σχετικά με εμάς

Καλώς ήρθατε!
 

Στα κέντρα εκμάθησης πληροφορικής intered δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε έναν από τους σπουδαστές μας, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα μείνουν πλήρως ικανοποιημένοι & θα εκπαιδευτούν σωστά.

Κάθε χρόνο, η ομάδα μας εργάζεται σκληρά για να δημιουργήσει σύγχρονα προγράμματα σπουδών κατάλληλα για την ελληνική πραγματικότητα με δεδομένα από την παγκόσμια αγορά.

Στην intered παρακολουθούμε τις εξελίξεις διεθνώς, για εσάς.

Links

  •  Ecdl
  •  Cambridge Vellum

Στοιχεία Επικοινωνίας

28ης Οκτωβρίου 1
13231 Πετρούπολη
Τηλ.: 210 5060894

Facebook